Miten maakuntavero laskee veroja?


Nykyinen hallitus on esittänyt suunnittelemalleen soteuudistukselle nipun aika huikealta kuulostavia väittämiä. Ensimmäisenä se ei kuulemma nosta veroja. Toiseksi se ei heikennä palveluita vaan päinvastoin, parantaa niitä. Kolmanneksi kuntatalous ei heikkene soteuudistuksen vuoksi. Soteuudistuksessa on tarkoitus siirtää sosiaali- ja terveyshuollon palvelut sekä pelastuslaitokset varta vasten perustettaville maakunnille. Rahoitus on tarkoitus ottaa kuntaveroista, leikkaamalla jokaisen kunnan veroprosenttia 12,39 %-yksikköä. Vantaalla tämä tarkoittaisi, että ”uusi” kuntavero olisi 6,61%. Kunnille tulisi kielto nostaa kuntaveroaan pariin vuoteen. 

Aloitetaan väitteiden purkaminen kolmannesta väitteestä. Vaikka soteuudistuksessa sotekustannukset siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille, on suunniteltu leikkaus Vantaalla enemmän kuin siirtyvät kustannukset. Suomeksi, Vantaalta siirretään enemmän rahaa kuin kustannuksia pois. Samalla kun tulee kielto nostaa kuntaveroprosenttia, ei ole vaihtoehtoja kuin leikata palveluista. Kysymys kuuluu, mistä leikataan?

Soteuudistus tulee johtamaan veronkorotuksiin. Kun kuntaveroprosentti vapautuu parin vuoden päästä soten alusta, alkavat kunnat hilata veroprosenttejaan ylöspäin, jotta voivat tuottaa jäljelle jääviä tehtäviään, kuten kasvatus-, koulutus- ja työllisyyspalveluita. Samalla tulevat nousemaan myös hyvinvointialueiden verot, sillä iäkäs väestö ja sen myötä sotekustannukset nousevat vielä vuosia. Kulupaine on hyvinvointialueilla valtava, riippumatta niiden siirtymisestä isommille harteille. Väittämä palveluiden paranemisesta ei voi myöskään pitää paikkaansa.

Ekonomistikoneen vastauksen mukaan vain 5% ekonomisteista uskoi, että uudistus rohkaisee hyvinvointialueita tehokkuuteen. Tehokkuuden paraneminen vaatii joko nykyisten työntekijöiden tehokkuuden nousua tai lisää työntekijöitä nykyisellä tehokkuudella. Tämä taas vaatii enemmän rahaa, koska hyvinvointialueille siirtyvät organisaatiot eivät voi uudistua siinä määrin, että pystyisivät entisestään parantamaan palveluita. Hyvinvointialueille tullaan valitsemaan myös omat aluevaltuustot. Jos kerran palvelut paranevat eikä veroja tarvitse nostaa, tulevatko uudet valtuustot ilmaiseksi, ilman kokouspalkkioita tai luottamushenkilökustannuksia? En usko.

Yhteenvetona: Mikään hallituksen myyntilauseista ei tarkemmassa tarkastelussa pidä paikkaansa. On totta, että verot eivät aluksi nouse, mutta samalla ne pakottavat Vantaan leikkaamaan muista palveluista. Kunnissa verot lähtevät nousuun parin vuoden päästä kun veronnostokielto päättyy ja hyvinvointialueilla nousu tapahtuu samaa tahtia – joko osana valtion verotusta tai jopa erillisenä veronaan.